Progecta
Progecta - Soluzioni di automazione e controllo
 
Infrastrutture Utenze e impianti pubblici

ИНФРАСТРУКТУРИ

Инфраструктури, потребителски и обществени съоръжения

Progecta реализира системи за наблюдение и контрол на съоръжения за обществено ползване и управление на потреблението. Обществените администрации и предприятията, които предлагат обществени услуги се обръщат към Progecta, за да изберат най-добрите технологии налични на пазара, за проектиране на инфраструктурата и за реализация на системи за контрол и телеуправление. Progecta е в състояние да помогне на предприятието или фирмата в реализацията на системата за контрол, като определи нейната архитектура и внедри решение, специално адаптирано към потребителските нужди.

Опитът на Progecta в тази сфера позволява на проектантите да предотвратят класическите проблеми след инсталация, благодарение на правилен избор на средствата и подходящо оразмеряване на съоръженията, както и с използването на софтуерни контроли, способни да открият веднага ситуации на повреда или опасност; това позволява поддържането на съоръженията винаги ефективни, и оправдава първоначалната инвестиция.

Тези предпазни мерки са необходими за избягване на скъпи технически интервенции след инсталацията, особено за съоръжения разпространени в страната, които често не са охранявани, например: галерии, съоръжения за разпределение на ел. енергия, съоръжения за осветление и комуникация, за откриване на пожар и дим, колонки за пътна помощ и неотложна помощ, броячи на потреблението, метеорологични станции, съоръжения за пречистване и обезсоляване на води, обработване на отпадъчни и индустриални води, съоръжения за омекотяване на вода, съоръжения за осмоза и третиране на изключително чиста вода.

Сфери на приложение :

  • Тунели и пътни мрежи
  • Обработка на води (вода/отпадъчна вода)
  • Управление на потреблението (паркинги, силози, пристанища, летища)
 
 
 
     
 

Progecta s.r.l.
Viale Industria n. 11 - 12051 Alba (CN)
Tel. (+39) 0173.283703 - Fax (+39) 0173.281846
P.iva 02767410042 - Note legali - Cookie Policy - Privacy Policy - Email: progecta@progecta.it

Powered by Blulab